CO2-voetafdruk

Wij maken werk van de meting en publicatie van de CO2-voetafdruk van OBAM. Deze transparantie draagt bij aan de bewustwording van de klimaatimpact van onze beleggingen.

De CO2-voetafdruk van de OBAM-portefeuille drukken we uit in een CO2-equivalent (CO2e). Deze maatstaf reflecteert het potentieel van alle broeikasgassen om klimaatopwarming te veroorzaken die bedrijven in onze portefeuille uitstoten. Per 31 maart 2021, bedraagt de CO2e uitstoot 86.7ton, per miljoen aan geïnvesteerd vermogen. Om dit in perspectief te zetten: de OBAM-portefeuille stoot maar liefst 50% minder CO2e uit dan de benchmark (MSCI All Country World).

Wil je meer informatie?

Op kwartaalbasis publiceren wij een uitgebreid rapport over de CO2-voetafdruk van de OBAM portefeuille.

Het beste duurzame rendement voor beleggers is onze missie.

Het beste rendement voor beleggers, tegen een aanvaardbaar risico op een duurzame manier bereikt is onze missie.

Waarom kiezen voor een gemiddelde performance als je kunt investeren in een fonds dat uitsluitend de best presterende bedrijven selecteert?

De beleggers van OBAM doen dag in, dag uit onderzoek naar bedrijven wereldwijd om daar de beste investeringen uit te selecteren. Door te beleggen in beursfonds OBAM beleg je in de beste bedrijven ter wereld.