CO2-voetafdruk

Wij maken werk van de meting en publicatie van de CO2-voetafdruk van OBAM. Deze transparantie draagt bij aan de bewustwording van de klimaatimpact van onze beleggingen.

De CO2-voetafdruk van de OBAM-portefeuille drukken we uit in een CO2-equivalent (CO2e). Deze maatstaf reflecteert het potentieel van alle broeikasgassen om klimaatopwarming te veroorzaken die bedrijven in onze portefeuille uitstoten. Per ultimo maart 2023, bedraagt de Scope 1+2 CO2e uitstoot 13.7ton, per miljoen aan geïnvesteerd vermogen. Om dit in perspectief te zetten: de OBAM-portefeuille stoot maar liefst 78% minder CO2e uit dan de benchmark (MSCI All Country World). Dit is ruim binnen onze doelstelling om minimaal 40% lagere CO2e uitstoot te hebben dan de benchmark.

Ook op basis van Scope 1+2+3 is de CO2e uitstoot ruim 56% lager dan de benchmark.


© 2023 Sustainalytics. Alle rechten voorbehouden. Beoordeling per ultimo maart 2023. Voor meer informatie over carbon portfolio data, waaronder zijn methodiek, bezoekt u: https://www.sustainalytics.com

Het beste duurzame rendement voor beleggers is onze missie.

Het beste rendement voor beleggers, tegen een aanvaardbaar risico op een duurzame manier bereikt is onze missie.

Waarom kiezen voor een gemiddelde performance als je kunt investeren in een fonds dat uitsluitend de best presterende bedrijven selecteert?

De beleggers van OBAM doen dag in, dag uit onderzoek naar bedrijven wereldwijd om daar de beste investeringen uit te selecteren. Door te beleggen in beursfonds OBAM beleg je in de beste bedrijven ter wereld.