Wettelijke Informatie

Hier vind je alle wettelijke informatie van OBAM. Van halfjaarverslag tot KvK informatie, van details over de beheerder en bewaarder tot de notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders.


Een afschrift van deze documenten sturen we je graag kostenloos toe. Stuur ons daarvoor een email op info@obam.nl of een schriftelijk verzoek naar OBAM Investment Management, Schiphol Boulevard 313, 1118BJ Schiphol.

Telefonisch een afschrift aanvragen kan via 020 299 82 75.

Prospectus en statuten

Prospectus OBAM (NL)

pdf

Registratiedocument

pdf

Statuten OBAM NV

pdf

Essentiële Beleggersinformatie

OBAM wijst u op de Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie

pdf

Jaarverslagen en halfjaarverslagen

Hier kun je de jaarverslagen en halfjaarverslagen van OBAM downloaden. Recente verslagen staan bovenaan, oudere vind je onderaan in het archief.

OBAM N.V. Annual Report 2021 (for approval AGM)

pdf

Halfjaarverslag 2021

pdf

Halfjaarverslag 2017

pdf

Jaarverslag 2020

pdf

Halfjaarverslag 2020

pdf

Jaarverslag 2019

pdf

Halfjaarverslag 2019

pdf

Jaarverslag 2018

pdf

Halfjaarverslag 2018

pdf

Jaarverslag 2017

pdf

Aandeelhoudersvergadering

Informatie inzake de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van OBAM N.V., te houden op 17 mei 2022 om 14:30 uur te World Trade Centre Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 313, 1118 BJ Schiphol.

AVA 2022 Agenda en toelichting

pdf

AVA 2022 Convocatie

pdf

AVA 2022 Registratiehandleiding

pdf

AVA 2022 Concept notulen AVA 2021

pdf

Stemvolmacht AVA 2022

pdf

Jaarverslag 2021 (ter vaststelling door de AvA)

pdf

Wettelijke informatie bewaarder

OBAM Investment Management BV, de beheerder van OBAM NV, heeft BNP Paribas Securities Services (Amsterdam branch) aangesteld als bewaarder van OBAM NV. Onderstaande wettelijke informatie heeft betrekking op de bewaarder. Verdere informatie over de bewaarder is beschikbaar op de website van de organisatie: https://securities.bnpparibas.com/.

KvK uittreksel bewaarder

pdf

Statuten bewaarder

pdf

Jaarverslag BNP Paribas 2019

pdf

Wettelijke informatie beheerder

Onderstaande informatie heeft betrekking op OBAM Investment Management B.V., de beheerder van het fonds.

KvK uittreksel OBAM Investment Management BV

pdf

AFM vergunningsbrief OBAM Investment Management BV

pdf

Oprichtingsakte en statuten OBAM Investment Management BV

pdf

OBAM Investment Management Halfjaarverslag 2021

pdf

OBAM Investment Management Jaarverslag 2019-2020

pdf

OBAM Investment Management Jaarverslag 2021

pdf

Beleidsdocumenten beheerder

OBAM heeft beleid opgesteld waarin zij aangeeft hoe aan de relevante wetgeving wordt voldaan. Deze stukken delen we hieronder.

Conflicts of Interest Policy

pdf

DUFAS Code Vermogensbeheerders

pdf

Beloningsbeleid

pdf

Order Handling and Best Execution Policy

pdf

DUFAS Principes Fund Governance

pdf

Overige

OBAM N.V. Publicatie dividendbesluit

pdf

Het beste duurzame rendement voor beleggers is onze missie.

Het beste rendement voor beleggers, tegen een aanvaardbaar risico op een duurzame manier bereikt is onze missie.

Waarom kiezen voor een gemiddelde performance als je kunt investeren in een fonds dat uitsluitend de best presterende bedrijven selecteert?

De beleggers van OBAM doen dag in, dag uit onderzoek naar bedrijven wereldwijd om daar de beste investeringen uit te selecteren. Door te beleggen in beursfonds OBAM beleg je in de beste bedrijven ter wereld.