Wettelijke Informatie

Hier vind je alle wettelijke informatie van OBAM. Van halfjaarverslag tot KvK informatie, van details over de beheerder en bewaarder tot de notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders.


Een afschrift van deze documenten sturen we je graag kostenloos toe. Stuur ons daarvoor een email op info@obam.nl of een schriftelijk verzoek naar OBAM Investment Management, Schiphol Boulevard 313, 1118BJ Schiphol.

Telefonisch een afschrift aanvragen kan via 020 299 82 75.

Prospectus en statuten

Prospectus OBAM (NL)

pdf

Registratiedocument

pdf

Statuten OBAM NV

pdf

Essentiële Beleggersinformatie

OBAM wijst u op de Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële-informatiedocument (aandelen klasse X)

pdf

Essentiële-informatiedocument (aandelen klasse C)

pdf

Sustainability disclosure (SFDR) NL

pdf

Jaarverslagen en halfjaarverslagen

Hier kunt u de laatste drie jaarverslagen en halfjaarverslagen van OBAM N.V. downloaden

OBAM N.V. Halfjaarverslag 2023

pdf

Jaarverslag OBAM N.V. 2022

pdf

Halfjaarverslag 2022

pdf

Jaarverslag 2021

pdf

Halfjaarverslag 2021

pdf

Jaarverslag 2020

pdf

Halfjaarverslag 2020

pdf

Jaarverslag 2019

pdf

Halfjaarverslag 2019

pdf

Aandeelhoudersvergadering

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van OBAM N.V., werd gehouden op 13 juni 2023

Wettelijke informatie bewaarder

OBAM Investment Management BV, de beheerder van OBAM NV, heeft BNP Paribas S.A. (Amsterdam branch) aangesteld als bewaarder van OBAM NV. De inschrijving in het handelsregister, de statuten en de (half)jaarverslagen van BNP Paribas S.A. kunt u raadplegen op de website van BNP Paribas S.A.. Wij verzoeken u om daartoe de onderstaande hyperlink aan te klikken: https://invest.bnpparibas.com/en

Wettelijke informatie beheerder

Onderstaande informatie heeft betrekking op OBAM Investment Management B.V., de beheerder van het fonds.

KvK uittreksel OBAM Investment Management BV

pdf

AFM vergunningsbrief OBAM Investment Management BV

pdf

Oprichtingsakte en statuten OBAM Investment Management BV

pdf

OBAM Investment Management Halfjaarverslag 2023

pdf

OBAM Investment Management Jaarverslag 2022

pdf

OBAM Investment Management Halfjaarverslag 2022

pdf

OBAM Investment Management Jaarverslag 2021

pdf

OBAM Investment Management Halfjaarverslag 2021

pdf

OBAM Investment Management Jaarverslag 2019-2020

pdf

Beleidsdocumenten beheerder

OBAM heeft beleid opgesteld waarin zij aangeeft hoe aan de relevante wetgeving wordt voldaan. Deze stukken delen we hieronder.

Conflicts of Interest Policy

pdf

Beloningsbeleid

pdf

Order Handling and Best Execution Policy

pdf

DUFAS Principes Fund Governance

pdf

Overige

OBAM N.V. Publicatie dividendbesluit

pdf

Bestuursbesluit inzake herallocatie maatschappelijk kapitaal

pdf

Het beste duurzame rendement voor beleggers is onze missie.

Het beste rendement voor beleggers, tegen een aanvaardbaar risico op een duurzame manier bereikt is onze missie.

Waarom kiezen voor een gemiddelde performance als je kunt investeren in een fonds dat uitsluitend de best presterende bedrijven selecteert?

De beleggers van OBAM doen dag in, dag uit onderzoek naar bedrijven wereldwijd om daar de beste investeringen uit te selecteren. Door te beleggen in beursfonds OBAM beleg je in de beste bedrijven ter wereld.