Het proces

Alles begint met een goed idee. Dan volgen screenings, research, analyses... Ontdek hoe OBAM werkt, vanaf de eerste ideeën tot aan de laatste risicochecks...

STAP 1. ALLEEN DE BESTE IDEEËN

We richten onze research-capaciteit in eerste instantie op de meest veelbelovende ideeën: wereldwijde beleggingskansen waarvoor we hoogwaardige screenings ontwikkeld hebben. Hiermee testen we ruim 3000 ondernemingen aan de hand van historische en verwachte cijfers.

Wij beoordelen:

  • Kwaliteit: de hoogte, stabiliteit en kwaliteit van de (cashflow) winstgevendheid
  • Waardering: waarderingsmaatstaven van de onderneming
  • Groei: de hoogte en stabiliteit van de bedrijfswinsten
  • Momentum: positieve aanpassingen door analisten van de geschatte bedrijfswinsten


Deze factoren laten een hoge en stabiele verklarende waarde zien over langere periodes als het gaat om toekomstige bovengemiddelde bedrijfs- en koersresultaten. Wij zijn overtuigd dat deze factoren ook in de toekomst relevant blijven.

Het hele beleggingsuniversum rangschikken we ook op basis van gewogen scores per bedrijfstak, om eventuele bevoordelingen van sectoren in de portefeuille te vermijden.


STAP 2. VAN BEDRIJFSTAK NAAR ONDERNEMING

Na de screenings volgt een gedetailleerde analyse van de circa 120 gekozen bedrijfstakken met bovengemiddelde langeretermijnperspectieven.

Vervolgens brengen we binnen deze branches alle ondernemingen in kaart, om zo dominante en meest aantrekkelijke bedrijfsmodellen op middellange termijn te identificeren.

Zo kunnen ondernemingen zich onder meer onderscheiden door:

  • unieke product-, service- en/of eindmarkten
  • een hoge graad van innovatie
  • schaalbaarheid
  • marge- en kostenstructuur
  • de kwaliteit van het management
  • aantrekkelijke marktwaardering

Het OBAM-team put uit veel informatiebronnen om een compleet beeld van de onderneming te krijgen: bedrijfsbezoeken, gesprekken met het management en met interne en externe analisten, beleggingsresearch, conferenties en beleggingsliteratuur.


STAP 3. OPBOUW EN CONTROLE VAN DE PORTEFEUILLE

In de derde stap selecteren we ongeveer 150 ondernemingen voor een nadere analyse van de verwachte rendementen over één en drie jaar en de specifieke bedrijfsrisico’s.

De beste risico/rendementsverhouding bereik je naar onze mening door rendements-inschattingen en risicocomponenten te splitsen bij de opbouw van de portefeuille.

Tegelijk houden we rekening met mogelijke ongewenste ’hoge risico’s. Zo valt circa 40% van de kandidaten af.


STAP 4. DE 50 TOT 75 MEEST AANTREKKELIJKE ONDERNEMINGEN

Deze stappen leiden tot een optimaal gewogen portefeuille van 50 tot 75 posities, momenteel hebben wij ongeveer 50 aandelen in portefeuille. Terzijde: het gaat hier om interne richtlijnen die ter informatie worden vermeld en aan wijziging onderhevig zijn. Prospectusrichtlijnen zijn zoals gebruikelijk leidend.

Ons gedisciplineerde aan- en verkoopbeleid hangt nauw samen met de ‘smart’ portfolio-constructietechnieken uit stap 3. En als er ongewenste risico’s zijn op portefeuilleniveau, bijvoorbeeld macro-economische, landen-, sector- of valutarisico’s, passen we alsnog de portefeuille aan.