OBAM Talks: Waarom kwaliteit zich uitbetaalt op de beurs

26/01/2022

In een naar verwacht onstuimig beursjaar zijn kwaliteitsaandelen onontbeerlijk. Maar wat kenmerkt deze aandelen? En betaalt kwaliteit zich ook uit als de rente en inflatie blijven oplopen, zoals nu het geval is?

Siegfried Kok, senior portfoliomanager bij OBAM Investment Management B.V. (OBAM IM), ziet zowel tijdelijke als structurele redenen waarom de inflatie momenteel oploopt. Tijdelijk zijn onder andere de tekorten aan onderdelen, grondstoffen en computerchips als gevolg van de corona-pandemie. Ook zijn er kortstondige logistieke problemen; havens in de Verenigde Staten staan vol gestrande containers, bij gebrek aan dokwerkers om goederen te lossen. Ook loopt de energierekening bij menig huishouden op door gestegen olie- en gasprijzen.

Op lange termijn kan de monetaire verruiming van de afgelopen jaren inflatoir doorwerken, denkt Kok. Ook het feit dat bedrijven dichterbij huis willen produceren, zorgt voor hogere kosten en tenslotte stijgen in sommige bedrijfstakken momenteel de lonen.

Deflatoire (tegen)krachten zijn er ook, zegt Kok: vergrijzing, technologie en digitalisering. Desondanks verwacht hij dat de inflatie de komende jaren op een hoger niveau zal uitkomen, maar ‘niet zo hoog als nu het geval is.’

Inflatiebestendige aandelen?
Kwaliteitsbedrijven zijn bedrijven met een hoog marktaandeel en sterke marktpositie in de sector waarin zij actief zijn. De ondernemingen die OBAM IM voor de beleggingsportefeuille selecteert, worden behalve het bovenstaande gekenmerkt door een hoge margestructuur en gezonde en robuuste kasstroom. Dankzij pricing power kunnen deze bedrijven prijsstijgingen doorberekenen. ‘Pricing power zie je vaak terug in een sterk merk of bij een bedrijf met een sterke marktpositie, zoals in bijvoorbeeld de techsector. Bedrijven die hogere inkoopprijzen niet kunnen doorberekenen, willen wij vermijden,’ zegt Kok.

Het portfoliomanagementteam van OBAM IM zoekt op basis van de circle of quality op de beurs naar kwaliteitsbedrijven. Dit zoekrondje naar kwaliteit begint altijd bij de marktpositie: bedrijven met dominante marktposities in sectoren met hoge toetredingsbarrières. Het nu is belangrijk, maar ook toekomst: is het bedrijf dan ook nog een dominante marktspeler? Daarna worden de winstmarges onder de loep gelegd: heeft het bedrijf pricing power? In de volgende stap wordt gekeken of de kasstroom zich krachtig en positief ontwikkelt. ‘Vaak zijn bedrijven met weinig vast kapitaal op de balans – zogeheten asset light-bedrijven – in staat om veel cash te genereren’, zegt Kok. Tenslotte moet het bedrijf een hoog rendement maken op het geïnvesteerde kapitaal en liefst ook een aantrekkelijk dividend betalen.

Vindt Kok een bovengemiddelde ESG-score dan geen kwaliteitskenmerk? ‘Absoluut, maar ESG is een dermate belangrijk kwaliteitscriterium geworden, dat wij het apart beoordelen bij de selectie van bedrijven. Zonder hoge ESG-score vinden wij een bedrijf geen kwaliteitsbedrijf. Die overtuiging heeft ertoe geleid dat wij momenteel niet meer in China beleggen. De Chinese regering kan van de een op andere dag een sector privatiseren of besluiten dat een bedrijf te machtig is geworden. Dat maakt het lastig om toekomstvoorspellingen te doen voor Chinese bedrijven.’

Maar doen kwaliteitsbedrijven het dan altijd goed op de beurs? ‘Over het algemeen wel, maar niet altijd. Daarom is het belangrijk te kijken naar het rendement van deze kwaliteitsbedrijven op de lange termijn’, zegt Kok. ‘Op dit moment doen kwaliteitsbedrijven het iets minder op de beurs. Onder andere sectoren zoals energie en banken doen het nu goed, doordat deze tijdelijk kunnen profiteren van stijgende grondstofprijzen en de oplopende rente. Gezien de aard van deze sectoren zien wij voor de toekomst hier echter weinig kwaliteitsbedrijven.’

Kok denk dat deze periode niet lang zal aanhouden en dat beleggers zich weer gaan focussen op lange termijnrendementen. ‘Bij OBAM IM geloven wij dat de koers van een aandeel de winstgroei van een bedrijf volgt en bij kwaliteitsbedrijven ligt de winstgroei over het algemeen hoger’.

Meer weten? Luister naar de nieuwe podcast-serie OBAM Talks

Het beste duurzame rendement voor beleggers is onze missie.

Het beste rendement voor beleggers, tegen een aanvaardbaar risico op een duurzame manier bereikt is onze missie.

Waarom kiezen voor een gemiddelde performance als je kunt investeren in een fonds dat uitsluitend de best presterende bedrijven selecteert?

De beleggers van OBAM doen dag in, dag uit onderzoek naar bedrijven wereldwijd om daar de beste investeringen uit te selecteren. Door te beleggen in beursfonds OBAM beleg je in de beste bedrijven ter wereld.