Disclaimer

De verstrekte informatie op deze website is puur ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de beschreven financiële instrumenten en 2) geen beleggingsadvies.

Voordat u investeert in OBAM N.V., in beheer van OBAM INVESTMENT MANAGEMENT B.V., dient u zich te informeren over de (financiële) risico's die verbonden zijn aan een belegging in OBAM N.V. en mogelijke restricties die u en uw beleggingsactiviteiten als gevolg van de op u van toepassing zijnde wet- en regelgeving ondervinden. Indien u na het lezen van de website een belegging in OBAM N.V. overweegt, wordt u dan ook geadviseerd om deze belegging te bespreken met uw relatiebeheerder of persoonlijke adviseur en na te gaan of een belegging in OBAM N.V. - gezien de daarmee verbonden risico's - past binnen uw beleggingsactiviteiten.

OBAM N.V. is niet of wordt niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, noch zal registratie plaatsvinden onder de United States Investment Company Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. OBAM N.V. mag niet worden aangeboden, verkocht of geleverd, direct of indirect in de Verenigde Staten van Amerika, hun gebiedsdelen of bezittingen, enige Staat van de Verenigde Staten en het District van Colombia, tenzij zulks geschiedt in overeenstemming met Regulation S van de United States Securities Act van 1933 of als gevolg van een ontheffing van de in genoemde wet vervatte registratieplicht.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat.

OBAM INVESTMENT MANAGEMENT B.V. heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van de informatie op deze website, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie en opinies kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. OBAM INVESTMENT MANAGEMENT B.V. is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen.

Privacy en cookies

Wanneer u deze website bezoekt of gebruikt, kunnen OBAM INVESTMENT MANAGEMENT B.V. (de “Vennootschap”), en hieraan verbonden ondernemingen uw persoonsgegevens verwerken. Zij kunnen onder meer cookies of gelijkaardige technologieën gebruiken om informatie over uw gebruik van deze website te verzamelen. Meer informatie over hoe de Vennootschap uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, vindt u in onze Kennisgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie over hoe de Vennootschap cookies gebruikt, vindt u in ons Cookiebeleid. Door deze website te openen en/of gebruiken, verklaart u erover te zijn ingelicht dat deze website cookies gebruikt en stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens verwerken en cookies gebruiken zoals in ons Cookiebeleid is uiteengezet. U stemt ermee in dat u, indien u beslist om de Vennootschap geen toestemming te verlenen om op uw computer of apparaat cookies te gebruiken en op te slaan, de instellingen van uw internetbrowser moet veranderen om cookies te weigeren. U aanvaardt dat weigering van de cookies van de Vennootschap tot gevolg kan hebben dat delen van deze website niet goed werken of niet beschikbaar zijn.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Het beste duurzame rendement voor beleggers is onze missie.

Het beste rendement voor beleggers, tegen een aanvaardbaar risico op een duurzame manier bereikt is onze missie.

Waarom kiezen voor een gemiddelde performance als je kunt investeren in een fonds dat uitsluitend de best presterende bedrijven selecteert?

De beleggers van OBAM doen dag in, dag uit onderzoek naar bedrijven wereldwijd om daar de beste investeringen uit te selecteren. Door te beleggen in beursfonds OBAM beleg je in de beste bedrijven ter wereld.