UN Principles for Responsible Investment

De Principles for Responsible Investment, opgesteld door de Verenigde Naties (UN PRI), zijn zes principes die institutionele beleggers een kader bieden om ESG-kwesties te integreren in hun beleggingsproces. Op deze wijze kunnen institutionele beleggers met hun beleggingsbeleid bijdragen aan een duurzamere samenleving.

Als ondertekenaar van de UN PRI onderschrijft OBAM deze principes volledig en maakt op basis van hiervan onderstaande beloften.

Klik hieronder op de beloften om te zien hoe wij deze in praktijk brengen.

 • Wij integreren ESG-kwesties in onze beleggingsanalyse en besluitvormingsprocessen.

  1. Het management van OBAM, de portfolio managers en uiteraard ons team duurzaam onderkennen allen het belang om ESG-kwesties te integreren in ons dagelijks werk.
  2. Onze duurzame beleggingsstrategie is gebaseerd op drie pijlers:
   1. Bedrijven waarin wij beleggen dienen te voldoen aan onze duurzame beleggingsprincipes;
   2. Wij geloven dat duurzaamheidsrisico’s een negatieve impact kunnen hebben op de waarde van een bedrijf; en
   3. Wij onderschrijven het belang van alle 17 Sustainable Development Goals (SDGs).
  3. Duurzaamheid is volledig geïntegreerd in ons beleggingsproces; het is een van de drie pilaren waar het proces op steunt. Voor meer info zie duurzaam beleggingsproces.

 • Wij zijn actieve aandeelhouders en hebben ESG-kwesties opgenomen in ons beleid en onze praktijken.

  1. Wij stemmen, in lijn met ons duurzaamheidsbeleid, middels actieve proxy voting. Zie ook ons stem en engagementbeleid.
  2. Wij voeren een engagementbeleid dat zich richt op het bespreekbaar maken van ESG-kwesties en het waarborgen dat bedrijven in onze portefeuille handelen in lijn met onze duurzame beleggingsprincipes.

 • Wij zijn altijd op zoek naar informatie over ESG-kwesties van de entiteiten waarin we beleggen.

  1. Wij monitoren het duurzaamheidsrisico van de bedrijven in onze portefeuille.
  2. Wij monitoren of bedrijven zich houden aan onze duurzame beleggingsprincipes; en
  3. Wij brengen in kaart in hoeverre bedrijven in onze portefeuille positief bijdragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals.

 • Wij bevorderen de acceptatie en implementatie van de principes binnen de beleggingssector.

  1. Dit doen we door zelf een open en transparant duurzaamheidsbeleid te voeren.

 • Wij werken samen om de effectiviteit van het implementeren van de principes te vergroten.

  1. Wij werken samen met Sustainalytics om de effectiviteit van ons duurzaamheidsbeleid te vergroten.
  2. Wij spreken met collega asset managers, om te kijken hoe we elkaar kunnen ondersteunen in het implementeren van de principes in praktijk. Veelal kunnen we hierin samen optrekken.

 • Wij brengen verslag uit over onze activiteiten en de voortgang van het implementeren van de principes.

  1. Wij publiceren op kwartaalbasis op onze website:
   1. de CO2 uitstoot van onze portefeuille
   2. een Sustainability Report,
   3. de ESG-performance van onze portefeuille
  2. In de (half) jaarverslagen brengen wij verslag uit over de voortgang met betrekking tot de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid.

Het beste duurzame rendement voor beleggers is onze missie.

Het beste rendement voor beleggers, tegen een aanvaardbaar risico op een duurzame manier bereikt is onze missie.

Waarom kiezen voor een gemiddelde performance als je kunt investeren in een fonds dat uitsluitend de best presterende bedrijven selecteert?

De beleggers van OBAM doen dag in, dag uit onderzoek naar bedrijven wereldwijd om daar de beste investeringen uit te selecteren. Door te beleggen in beursfonds OBAM beleg je in de beste bedrijven ter wereld.