Uitsluitingsbeleid

OBAM hanteert een uitsluitingsbeleid op grond waarvan (potentiële) portefeuillebedrijven kunnen worden uitgesloten van het beleggingsuniversum. OBAM onderscheidt de volgende uitsluitingsgronden:

  • uitsluiting van jurisdicties: OBAM investeert niet in (potentiële) portefeuillebedrijven die statutair zijn gevestigd en/of hun primaire activiteiten uitoefenen in een jurisdictie waartegen sancties zijn ingesteld door Nederland, de Europese Unie, de Verenigde Naties of de Verenigde Staten;
  • uitsluiting van individuele (potentiële) portefeuillebedrijven: OBAM sluit bedrijven uit die één of meerdere duurzaamheidsprincipes (inclusief SDGs) schenden en niet in staat zijn en/of niet bereid zijn hun gedrag aan te passen.
  • uitsluiting van industrieën: OBAM investeert niet in controversiële industrieën. In dit kader investeert OBAM in beginsel niet in de volgende industrieën: (i) controversiële wapens, (ii) palmolie zover niet RSPO gecertificeerd, (iii) tabak, (iv) kernenergie, (v) teerzand, steenkool en fossiele energie en (vi) pornografie. De mate waarin bedrijven in deze industrieën worden uitgesloten van het beleggingsuniversum is afhankelijk van de uitsluitingniveaus die OBAM hanteert. De door OBAM gehanteerde uitsluitingniveaus zijn uiteengezet in de tabel onderaan deze pagina;

Een korte toelichting op de uitsluitingsniveaus die wij toepassen. Per categorie maken wij een onderscheid tussen producenten, distributeurs en dienstverlening. Wij sluiten producenten van controversiële wapens, palmolie (niet-RSPO gecertificeerd), tabak en pornografie geheel uit.

Voor kern- en fossiele energie, willen wij bedrijven die echt in transitie zijn naar een “groen en schoner” bedrijfsmodel, niet uitsluiten. Het kunnen immers innovatieve bedrijven zijn, die de wereld helpen te verduurzamen. Om deze reden tolereren wij bedrijven, die verduurzamen, en maximaal 25% van hun omzet halen uit kern- en/of fossiele energie.

Het beste duurzame rendement voor beleggers is onze missie.

Het beste rendement voor beleggers, tegen een aanvaardbaar risico op een duurzame manier bereikt is onze missie.

Waarom kiezen voor een gemiddelde performance als je kunt investeren in een fonds dat uitsluitend de best presterende bedrijven selecteert?

De beleggers van OBAM doen dag in, dag uit onderzoek naar bedrijven wereldwijd om daar de beste investeringen uit te selecteren. Door te beleggen in beursfonds OBAM beleg je in de beste bedrijven ter wereld.