Sustainable Development Goals (SDGs)

De Verenigde Naties hebben 17 ambitieuze SDGs geformuleerd om de wereld te verduurzamen. De doelen moeten een eind maken aan onder meer armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Wij onderschrijven het belang van alle 17 SDGs en houden rekening met de impact van onze beleggingen op deze SDGs. OBAM heeft 5 SDGs geselecteerd op basis van de beleggingsstijl en -profiel.

OBAM onderschrijft en bevordert deze SDGs en heeft deze doelstellingen dan ook geïntegreerd in het beleggingsproces.

OBAM wil actief een bijdrage leveren aan 5 SDGs: kwaliteit van onderwijs (4), waardig werk en economische groei (8), industrie, innovatie & infrastructuur (9), verantwoorde consumptie en productie (12) en klimaatactie (13). Dit doen wij door het kaart in brengen van de positieve bijdrage van bedrijven aan elk van deze SDGs, inclusief de bijbehorende doelstellingen. Daarnaast streven wij ernaar om door middel van ons stem- en engagementbeleid bedrijven in onze portefeuille ertoe te bewegen hun bijdragen aan deze SDGs te verbeteren.

Op basis van de beschikbare bedrijfsgegevens hebben wij in kaart gebracht hoeveel exposure de OBAM-portefeuille (in %) heeft naar alle 17 SDGs en specifiek aan de 5 SDGs in focus (donkerblauw). In de grafiek is te zien dat de OBAM-portefeuille niet alleen significant bijdraagt aan onze focus SDGs, maar ook de andere SDGs.

Bron: OBAM Investment Management. Update per ultimo juni 2022.

Klik hieronder op het overzicht van de SDGs om het te vergroten.

Het beste duurzame rendement voor beleggers is onze missie.

Het beste rendement voor beleggers, tegen een aanvaardbaar risico op een duurzame manier bereikt is onze missie.

Waarom kiezen voor een gemiddelde performance als je kunt investeren in een fonds dat uitsluitend de best presterende bedrijven selecteert?

De beleggers van OBAM doen dag in, dag uit onderzoek naar bedrijven wereldwijd om daar de beste investeringen uit te selecteren. Door te beleggen in beursfonds OBAM beleg je in de beste bedrijven ter wereld.