ESG scores

Ook in de duurzaamheidsanalyses van externe partijen presteert OBAM zeer goed. Hieronder vind je een overzicht van de beoordeling van externe partijen van onze duurzame beleggingsstrategie.

Sustainalytics

Op basis van de Sustainalytics ESG risico rating methode, wordt het ESG-risico van onze portefeuille als 'laag' beschouwd en is het portefeuillebeheer van ESG-kwesties, in het algemeen, 'sterker' dan de benchmark (MSCI All Country World).

Voor meer informatie zie een uitgebreid ESG Risk Rating Rapport.

Morningstar Globes
De Morningstar Sustainability Rating draait om het risico dat bedrijven lopen ten aanzien van ESG factoren. Die risico's worden bij de beoordeling vergelijkbaar gemaakt. Dat maakt het beter bruikbaar voor beleggers bij het nemen van hun beleggingsbeslissingen.

De ESG Risk Ratings van de individuele portefeuileposities leiden tot een Portfolio Risk Score voor de volledige portefeuille. Die leidt uiteindelijk tot de Morningstar Sustainability Rating, uitgedrukt in aantal globes op een schaal van 1 tot 5. Hoe lager de ESG Risk Score, hoe lager het risico, en dus hoe meer globes. Met maar liefst 5 globes (maximaal aantal) is het ESG risico van onze portefeuille laag. In de wereldwijde categorie, waarin onze scores worden vergeleken met 6818 andere beleggingsfondsen, scoren wij in het 1e (beste) deciel.

© 2021 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Beoordeling per ultimo 2020. Voor meer informatie over Morningstar Sustainability Rating, waaronder zijn methodiek, bezoekt u: www.morningstar.nl

Het beste duurzame rendement voor beleggers is onze missie.

Het beste rendement voor beleggers, tegen een aanvaardbaar risico op een duurzame manier bereikt is onze missie.

Waarom kiezen voor een gemiddelde performance als je kunt investeren in een fonds dat uitsluitend de best presterende bedrijven selecteert?

De beleggers van OBAM doen dag in, dag uit onderzoek naar bedrijven wereldwijd om daar de beste investeringen uit te selecteren. Door te beleggen in beursfonds OBAM beleg je in de beste bedrijven ter wereld.