Beleid op duurzaamheid

Duurzaamheidsbeleid
OBAM promoot ecologische en sociale kenmerken, op voorwaarde dat de bedrijven waarin wordt belegd praktijken op het gebied van goed bestuur volgen. OBAM heeft géén duurzame beleggingsdoelstelling.

De ecologische en sociale kenmerken die door OBAM worden gepromoot zijn geïntegreerd in de duurzame beleggingsstrategie. Door middel van onderstaande beleidsdocumenten heeft OBAM deze duurzaamheidsstrategie geïmplementeerd in het beleggingsproces.

Het OBAM fonds is in lijn met artikel 8 van de "Sustainable Finance Disclosure Regulation" ofwel "SFDR" en classificeert zich derhalve als "lichtgroen" product.

Sustainable Investment Policy
In onze Sustainable Investment Policy (Engels) lees je onder andere meer over: (i) onze duurzame beleggingsovertuigingen, (ii) onze duurzame beleggingsstrategie, (iii) de methoden en indicatoren die wij hanteren om het effect van onze strategie te meten en monitoren, (iv) de instrumenten die wij hanteren om onze duurzame beleggingsstrategie te implementeren in ons beleggingsproces en (v) de governance om onze duurzame beleggingsstrategie te waarborgen.

Voting and Engagement Policy
Onze Voting and Engagement Policy (Engels) zet ons beleid ten aanzien van stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en engagement richting bedrijven in onze portefeuille uiteen.

het stem- en engagementbeleid stellen OBAM in staat om goed ondernemerschap te bevorderen. Het stem- en engagementbeleid is integraal onderdeel van het beleggingsproces een belangrijk mechanisme om de duurzame beleggingsstrategie te implementeren.

De (half)jaarverslagen van OBAM bevatten een verantwoording van het stemgedrag in de betreffende verslagperiode op hoofdlijnen. Daarnaast publiceren we ieder kwartaal een meer gedetailleerde verantwoording over onze stem- en engagementactiviteiten hier op de website.


Het beste duurzame rendement voor beleggers is onze missie.

Het beste rendement voor beleggers, tegen een aanvaardbaar risico op een duurzame manier bereikt is onze missie.

Waarom kiezen voor een gemiddelde performance als je kunt investeren in een fonds dat uitsluitend de best presterende bedrijven selecteert?

De beleggers van OBAM doen dag in, dag uit onderzoek naar bedrijven wereldwijd om daar de beste investeringen uit te selecteren. Door te beleggen in beursfonds OBAM beleg je in de beste bedrijven ter wereld.