Markten van morgen

De Verenigde (Olie) Staten: opkomst van een nieuwe oliegigant

Edwin Simon Edwin Simon 10.11.2014

Dinsdag 4 november kopte de Telegraaf “Automobilist profiteert van dalende olieprijs”. De opkomst van schalieolie in de VS en een strategiewijziging van Saoedi Arabië binnen de OPEC vormen een belangrijke oorzaak van dit voordeeltje voor autobezitters.

De Verenigde (Olie) Staten: opkomst van een nieuwe oliegigant

De VS is nog lang niet onafhankelijk op energiegebied. Schattingen van de grootte van de (potentiële) reserves lopen mijlenver uiteen. Maar de verwachting is dat in 2015 slechts 22% van het totale olieverbruik van de VS hoeft te worden geïmporteerd. In 2005 ging het nog om 60%. De VS is dus in rap tempo minder afhankelijk geworden van de import van olie.

Saoedi Arabië kijkt met argusogen naar de olietrends in de VS

De schaliegasrevolutie transformeerde de VS van een gasimporteur naar een gasexporteur. Ook op het gebied van olie gaat het land die richting op. Dat Saoedi Arabië zich zorgen maakt, blijkt wel uit de recente verhoging van de productie die gepaard ging met een prijsverlaging.

shutterstock_16527589.jpg
shutterstock_186322841.resize.jpg

Saoedi Arabië geeft de schalieolie-producenten uit VS hiermee een duidelijk signaal. Deze producenten zitten vanwege het dure productieproces namelijk hoger op de kostencurve en worden financieel eerder geraakt bij een daling van de olieprijs. De investeringen van deze bedrijven kunnen dan in het geding komen.

Daarnaast zorgt Saoedi Arabië dat ze haar marktaandeel wereldwijd, maar ook in de VS kan verdedigen. Het is overigens de vraag hoe lang het land deze strategie kan aanhouden, want de andere OPEC-leden staan te trappelen om de productie te verkrappen.

Dat vormt een bijkomend voordeel voor Saoedi Arabië: in plaats van dat het zoals gewoonlijk het voortouw moet nemen in het snijden van de olieproductie, waar andere OPEC-leden dan weer van konden profiteren, blijkt nu de noodzaak om goed samen te werken. Alleen een verenigd OPEC kan voldoende controle houden over de olieprijs.

shutterstock_187344794.reserves.resize.jpg

Beleggen in het uitbreiden van de reserves

Wat de volgende stap van Saoedi Arabië ook is, het is niet waarschijnlijk dat de productie van schalieolie in de VS op lange termijn verzwakt. De technologie blijft zich ontwikkelen, waardoor het ontginnen van schalie steeds tegen lagere kosten kan plaatsvinden.

Gezien de lage olieprijs verwachten wij dat veel grote oliebedrijven wereldwijd zich zullen richten op het lokaal uitbreiden van de huidige reserves (brownfield expansie) en op een hogere efficiëntie van de bestaande bronnen (reservoir management). OBAM beoogt van bovenstaande ontwikkelingen te profiteren door te investeren in bedrijven die beschikken over de technologieën die nodig zijn om dit te bewerkstelligen.

Aan deze vorm van oliewinning zit een prijskaartje. Schalieolie wordt gewonnen uit gesteente dat rijk is aan organisch materiaal, meestal schalie. Door dit gesteente bloot te stellen aan zeer hoge temperaturen ontstaan grote olie- en gasdampen. Door die op te vangen en te koelen kan men olie en gas scheiden. Bij een tweede methode, het zogeheten fracken, pompt men water, zand en chemicaliën onder hoge druk in de boorput. Er ontstaan kleine explosies, waardoor het schalie wordt gekraakt en olie en gas vrijkomen.

vorige De hotdog als competitief voordeel?
volgende Nieuw perspectief voor bestrijden van kanker
delen