Blogs

Markten van morgen

Blogs


Om de kansen die wereldwijde trends bieden op hun waarde te kunnen inschatten voor beleggers is veel kennis in zowel de breedte als de diepte benodigd. Kennis die de portfoliomanagers van OBAM inzetten om de voor de lange termijn juiste keuzes te maken.

Zij doen op ad hoc basis maar enthousiast verslag over de belangrijkste trends, hun bevindingen en motivatie voor uiteindelijke keuzes.

delen