Het OBAM perspectief

Het klimaat in plaats van de bui


Ons perspectief is middel tot lange termijn. We kijken dus meer naar het economische klimaat dan naar een incidentele bui. Zo blijven we op koers.

Het klimaat in plaats van de bui

Interesse in individuele bedrijven

Onze beleggingsstijl is actief. We zijn vooral geïnteresseerd in individuele bedrijven, en die voorkeur passen we wereldwijd toe vanuit brede macro-economische trends. Zo kunnen we structureel kansen signaleren en de meest aantrekkelijke eruit pikken.

Eigen hoogwaardige screenings

Wij hebben onze eigen hoogwaardige screenings ontwikkeld die we combineren met grondige en gedetailleerde analyse van industrieën en bedrijven. Deze gedegen aanpak helpt ons om die ondernemingen te ontdekken waarvan wij verwachten dat ze kunnen blijven profiteren aantrekkelijke groeitrends.

Aandelenkoersen zijn vaak grilliger dan de ontwikkelingen van de ondernemingen zelf rechtvaardigen. Dat creëert kansen voor langeretermijn-beleggers zoals OBAM.

shutterstock_173451509-1.jpg

Kansrijke bedrijven volgens OBAM

Wij zijn continu op zoek naar bedrijven met een bovengemiddelde winstgevendheid en sterke marktpositie. Dit zijn veelal bedrijven met grote concurrentievoordelen, zoals bijvoorbeeld een grote technologische voorsprong, bekende merknaam, toegang tot de lage grondstofprijzen en/of een lang historisch track record. Tevens analyseren we, de industrie waarbinnen het bedrijf actief is. Is deze gefragmenteerd? Hoeveel concurrentie is er binnen het segment? Is de drempel voor 'nieuwe spelers' om de industrie binnen te komen hoog? Uiteraard wegen we de winstgevendheid en marktpositie af tegen de risico’s en de waardering van het aandeel. Wij geloven dat de aandelenkoers op lange termijn zal meestijgen met de winst van de onderneming.

delen